Eshatologija - Smak svijeta kroz razne religije

Napisao  Pročitano 3638 puta

Eshatologija je po definiciji dio teologije i filozofije koji opisuje apokalipse kod raznih religija ili pak završne sudbine.Točnije, najčešće promatra mesijansko doba koje dolazi nakon smaka svijeta. U Budizmu tako nailazimo na riječi Bude da će njegova učenja nestati nakon 500. godina (u srednjem vijeku produženo na 5.000). Nakon toga će se ljudi predati grijehu. U zadnjem stadiju će i sam Buda biti zaboravljen što će biti putokaz ka pojavljivanju novog mesije, Maitreye, koji će obnoviti vjerovanje i mogućnost dolaska u raj, Nirvanu.

Kod Kršćanstva nam je manje više sve poznato jer je medijski najviše pokriveno. Svi iščekuju ponovni dolazak Isusa Krista i uništenje antikrista koji će se pojaviti uz apokalipsu. Sve ostalo vezano uz to pitanje imamo u poglavlju Proročanstva.

Hindusti smatraju da se nalazimo u tzv. 'godinama tame' te da je pitanje dolaska Šive, boga uništenja, neizbježno. Svaki od prethodnih perioda je ionako već degenerirao čovječanstvo. Svijet bi iz ovog stanja (Kali Yuge) trebao doći u "Zlatne godine" (Satya Yuga).

U Islamu eshatologija je jedan od tri glavna 'stupa' vjere uz tawhid i nubuuwu. Dobri ljudi će otići u Jannah, a zli u Jahannam. Isa (Isus) se uspeo na nebo (nije umro na križu i nije božji sin, op.a.) te će svojim ponovnim povratkom na Zemlju uz Mahdija prekinuti sve ratove i donijeti mir nakon što ubije ad-Dajjala, antimesiju.

Kod židova, smak svijeta je acharit hayamim, kada Bog uspostavlja novi poredak. Po Talmudu svijet kakav sada znamo egzistira 6.000 godina. Tako će se konačni kraj dogoditi 2.240. godine. Tada će se svi Židovi vratiti u Izrael, njihovi neprijatelji će biti mrtvi, sagradit će se novi, Treći Židovski Hram u Jeruzalemu, mrtvi će uskrsnuti, te će Mesija postati kralj Izraela. Zatim će Gog i Magog napasti Izrael, što je poznato i kao Armageddon, a Bog će intervenirati i spasiti Židove.

Tu su i brojna svjedočanstva Indijanaca. Hopima je tako kraj svijeta bio pretkazan dolaskom bijelog čovjeka, dok je Siouxima smak došao rođenjem bijelog bizona (1994.).

Drevne južnoameričke civilizacije također nisu ostale dužne. Tako su Maje predvidjele propast zbog velike katastrofe koja će zadesiti svijet. Njihov ciklični kalendar neobjašnjivo prestaje 21.12.2012.. Asteci su sudbinu čovječanstva podijelili u pet sudbina Sunca, ili vrlo vjerojatno u pet razdoblja čovječanstva. Kraj prvog Sunca je obilježila smrt čovječanstva od strane ljudi jaguara. Kod drugog Sunca je čarobni uragan ljude pretvorio u primate. Treće Sunce donosi kraj od vatrene kiše, a četvrto odnosi živote u poplavama. Ovo je peto doba, te ćemo biti istrebljeni od potresa.

student financial help center