Dražen Kasalo: Legalno ime - žig Zvijeri

Napisao  Pročitano 1093 puta

„Najveći uspjesi čovjeka bili su oni u kojima je um morao osloboditi sebe od utjecaja deluzijskih pojava,“ kazao je Nikola Tesla. Da bi se mogli osloboditi deluzija potrebno je sam shvaćati stvari na najprirodniji i najlogičniji način i koliko je moguće biti oslobođen definicija i znakovlja koje su donijeli u našu svijest drugi, jer to su te deluzijske pojave.Za ovakvo oslobođenje pravni prostor u RH je idealan jer je istraživanje u hrvatskom jezičnom pravnom prostoru gotovo nemoguće. Osim ako nemate izravni pristup biblioteci i tonama knjiga u kojima ne znate što piše, na internetu nema skoro ničega pogotovo što se tiče pravnih definicija ili objašnjenja. Tako pokušati pronaći što znači „pravni promet“ je nemoguće. Ima mnogo korištenja tog izraza ali nigdje izričite definicije. Recimo riječ „nadripravništvo“ je također nepoznata. Znamo okvirno da je to kad se netko bavi pravom a nije za to ovlašten, ali nema nikakve određenije definicije na što se izričitije misli.

Dakle uzdajte se u se i u svoje kljuse i  svoj um, a nikako u službene izvore. Počnimo određenim slijedom. U RH postoji nešto što se zove pravni promet u unutar tog pravnog prometa djeluju osobe koje se moraju služiti imenom i prezimenom kako je određeno zakonom.

U Hrvatskom zakonodavstvu postoji i „Zakon o osobnom imenu“ (NN 118/12, 70/17)

Koji između ostalog kaže i slijedeće:

Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se postupak određivanja i promjene osobnog imena hrvatskih državljana.
Svaki građanin ima pravo i dužnost služiti se svojim osobnim imenom.

Članak 2.
Osobno ime se sastoji od imena i prezimena.
Osoba čije se ime ili prezime ili ime i prezime sastoji od više riječi, dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu.
Ako osoba ima u matici rođenih upisano osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti s kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu.
Ako se određeno osobno ime djeteta sastoji od više riječi, izjavu o osobnom imenu kojim će se dijete služiti u pravnom prometu...

Članak 10.
Osoba je dužna koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih.

Iz gornjih članaka ja sam zaključio (iako nisam ovlašten za tumačenje zakona) da se osobnim imenom koje se sastoji od imena i prezimena mogu služiti hrvatski državljani koji temeljem ovog zakona mogu i promjeniti ime, ali moraju tražiti dopuštenje za to. Svi ostali građani koji nisu hrvatski državljani mogu, ali i moraju se služiti svojim osobnim imenom. Ova glupost da mogu, ali i moraju (imaju pravo ali i dužnost) je izvorni simbol svakog pravnog sistema. Kako netko može imati pravo, ali se tog prava ne može odreći? (idiotarija)

Nadalje vidljivo je da se osobnim imenom moraju služiti svi unutar nečega što se zove pravni promet. Osim toga vidljivo je da nema nigdje riječi „čovjek“ i da osobno ime ne pripada čovjeku već osobi. Osoba je entitet registriran u matičnom uredu ili generealno rečeno u bilo kojem uredu gdje se vodi zapis o imenima osoba. Obzirom da je osoba entitet ona mora imati i identitet (id/entitet). Upisom u matične knjige kreira se osoba koja dobija pravnu osobnost i kao takva može sudjelovati u pravnom prometu. Iako nigdje, kako sam već spomenuto, nema eksplicitna definicija pravnog prometa mogu vam je ja sad ovdje izreći prema vlastitom razumjevanju. Pravni promet je skup svih legalnih (zakonom određenih) transakcija i djelovanja u kojima sudjeluju isključivo legalne (zakonom određene) osobe raznih kapaciteta i osobnosti. Dakle aspolutno sve što pravna ili fizička osoba napravi smatra se djelovanjem unutar pravnog prometa. Svaka transakcija ili djelovanje podložno je pravnom tumačenju i može biti pravno procesuirano od ovlaštenih tumačitelja prava. Sudjelovanje u pravnom prometu ograničeno je zakonim, postulatima, načelima i instututima te institucijama koje jednim imenom nazivamo „Pravo.“ Pravo se ne može niti smije baviti ičime što nije unutar okvira pravila, postulata pravnog sistema.

Postoje dvije iplikacije iznad navedenog:

1. Ako imaš Ime i Prezime ti si osoba i kao takav sudjeluješ u pravnom prometu. Čim ti nadležni organi saznaju legalno ime koje se sastoji od imena i prezimena može se pretpostaviti da si dio sistema i kao takav podložan pravilima istog. Možda ste se pitali zašto administratori pravnog prometa trebaju pošto poto saznati vaše ime da bi mogli djelovati. Razlog je ovaj kojeg navodim, a drugi je razlog ezoterične prirode kojeg sam objasnio u prethodnom članku.

2. Ako se imenom i prezimenom moraš koristiti u pravnom prostoru, (sa naglaskom na „u“), onda zaključujem da postoji i nešto što nije unutar pravnog prostora, tj. nešto što je izvan njega. Šta je to, pravo nemože definirati jer se nalazi van dosega njegove nadležnosti, ali naravno ne i van dosega moje. Pa ako nisam ovlašten definirati i tumačiti djelove sistema pravnog prometa sasvim sigurno mogu i hoću definirati one koji se nalaze izvan njega.

Kako eventualno sudjelovati u procesu, a ne poistovjetiti se sa legalnim imenom možete pročitati na http://kontrolauma.org/saga-o-imenu-i-prezimenu/

Kako sam već pisao pravo i pravni sistem je dolina mrtvih jer svi entiteti unutar tog sistema postoje samo kao mrtve osobe i svi su likvidirani procesom registracije poznatijim i pod imenom „legalizacija.“

Školovani pravnici i ostali agenti sustava pravnog prometa sada čupaju sebi kose i tvrde da to nije istina jer svaki čovjek prema njihovoj indoktrinaciji postaje osoba sa pravnom osobnošću čim se rodi i da je svatko osoba i točka. Međutim na njihovu žalost postoje brojni dokazi da tome nije tako. Osim gore navedenog dodajem i drugi kojeg ovdje prilažem u dvije verzije. To je Opća Deklaracija o Ljudskim Pravima čiji potpisnik je i Hrvatska te je ovaj dokument time dio sistema pravnog prometa u RH i to po snazi iznad bilo kojeg zakona RH.

Članak 6.
Svatko ima pravo da ga se svugdje pred zakonom priznaje kao osobu. (http://www.lexilogos.com/declaration/croate.htm)

Član 6.
Svako ima pravo da svugdje bude priznat kao pravni subjekt.

(https://bs.wikipedia.org/wiki/Ljudska_prava>)

Dakle, članak 6 jasno kaže da svatko ima pravo biti prepoznat kao osoba ili pravni subjekt (interesantno je da je osoba sinonim za pravni subjekt). To znači da ako to ima pravo biti, da to nisi automatizmom već da to možeš i ne biti. Stoga je moguće odreći se ovog prava pogotovo što ovdje ne piše da je to pravo, ali i dužnost. Dakle nije dužnost. Sam ovaj članak bio bi dovoljan za rušenje cijele pravne kule od karata, ali ajmo dalje.

Rodni List koji se dobije prilikom upisa djeteta u Matične knjige (matriks, maternicu) ne pripada tebi iako na njemu stoji tvoje ime. Ti dobiješ ovjerenu kopiju Rodnog Lista i moraš je platiti 20 kn (ili možda više), a osim toga može je izvaditi bilo tko samo ako zna osnovne podatke. Kako Matični ured može tvoj Rodni List sa tvojim podacima davati drugim ljudima. Jednostavno, zato što to nije tvoj Rodni List.

Taj list pripada REPUBLICI HRVATSKOJ i ustanovljuje vlasnički odnos kao i svaki certifikat (List). Na tom listu vaše osobno i me je napisano VERZALOM.(svim velikim štampanim slovima)

Imena ljudi se pišu velikim početnim slovom Kao npr. Dražen, Jozo, Mauricijo, Silvana, Merlina... to smo svi naučili u školi od davnih dana, a to možemo i potvrditi na (http://pravopis.hr/pravilo/osobna-imena-prezimena-i-nadimci/96/).

Velikim se početnim slovom pišu:

• sva jednorječna osobna imena, prezimena i nadimci

• množinski oblici imena i prezimena kad se upotrebljavaju u osnovnome značenju

• sve riječi u višerječnim osobnim imenima, prezimenima, nadimcima i perifraznim imenima osim prijedloga, veznika i člana ako se izvorno piše malim početnim slovom

• Velikim se početnim slovom pišu sve riječi u višerječnim perifraznim imenima ako uz njih ne stoji ime osobe na koju se perifraza opisno, najčešće višerječno, ime kojim se zamjenjuje pravo osobno ili zemljopisno ime, a nastaje na temelju bitnih obilježja zemljopisnoga pojma ili osobe na koju se odnosi

•    ........

Vidljivo je da na RODNOM LISTU vaše ime piše svim velikim slovima što ne samo da nije u skladu sa hratskim pravopisom, gramatikom i jezikom već niti ne postoji nijedno objašnjenje čije je ime ispisano ovakvim znakovima. Na brojna pitanja institutima nitko nije odgovorio na pitanje jasno, nije odgovorio nikako ili su dali debilna objašnjenja poput: „pišemo tako jer se tako bolje vidi.“ U pravnom prometu nemoguće je stvari ostavljati na tumačenje ili potpuno nejasno, jer tada taj zakon nema dodira sa pravičnošću, iskrenošću ili istinom, već se zakukuljeno i zamumuljeno bavi manipulacijom i ne zna se na koga se odnosi.

Na osobnoj karti koja je izdana temeljem rodnog lista apsolutno sve je napisano verzalom (barem na mojoj) od imena prezimena, adrese, grada, države iako:
Velikim se početnim slovom pišu jednorječna zemljopisna imena i sve riječi višerječnih zemljopisnih imena osim prijedloga i veznika u:

• imenima država i njihovim ustaljenim skraćenim oblicima

• imenima povijesnih država i njihovih državotvornih sastavnica

• imenima naseljenih hrvatskih i izvornih ili prilagođenih stranih imena gradova, mjesta, sela, zaselaka

• ulica, uličnih odvojaka, prilaza, prolaza, stuba, trgova, parkova i slično

Pravopisni portal kaže potpuno drugačije. Znači li to da podaci na iskaznici nisu podaci osobe, grada, države. Ako nisu, a postoje indicije da nisu, čiji su?

Na ovo pitanje muku muče odgovoriti mnogi istraživači diljem svijeta, a službenog odgovora nigdje nema. Najdalje su u istraživanju ovog otišli autralski istraživači Rohan Lorian i Romley Stewart čiji sam rad preveo u devet nastavaka pod naslovom Justinijanska obmana.

Osnov ove priče iz logične perspektive jest slijedeći: Ime kojeg ti koristiš i pravnom prometu je Legalno ime koje je određeno zakonom pa stoga jedino legalna imena (registrirana) mogu sudjelovati u pravnom prometu. Pravni promet je zaštićeno područje jer se pravom mogu baviti samo pravnici. Ukoliko se ti predstavljaš da si vlasnik legalnog imena činiš kriminal iz dva razloga. Prvi je da to nije tvoje ime i lažeš kad kažeš da si to ti. Drugi je da se ne možeš koristiti Legalnim imenom jer nisi pravnik. Ime koje piše na Rodnom Listu ne pripada tebi ti si samo dobio dozvolu da ga koristiš u pravnom promentu i trgovini i za tu privilegiju trebaš platiti i imati razne dozvole kako bi u trgovini sudjelovao.

Inače zapadnjački istraživači kažu da se trgovina smatra ratom i stoga se u ratu moraš služiti konspirativnim imenom Nom de Guerre.

Nom de guerre, (fra., "ratno ime"), tj. vojničko ime, je bila tradicija davanja vojnih imena u francuskoj vojsci od 17. stoljeća. 1716. su svi francuski vojnici trebali imati vojno ime. Ovaj način davanja imena postojao je i u Legiji stranaca.

Postojanje rata u pravnom smislu priznaje i Blackov pravni riječnik koji kaže:

„Mješani rat je onaj u kojem je sa jedne strane javna uprava, a sa druge strane privatne osobe.“  Black's Law Dictionary 5th Ed., page 1420..

„Pod međunarodnim ratnim zakonima, sve stranke se moraju pojavljivati po ratnom imenu, jer strani neprijatelj nemože izvesti nikakvu akciju za vrijeme rata u svoje ime.“
Merriam-Webster Dictionary, pg. 1534

Kako god bilo odgovori na pitanje kojom magijom je čovjek koji je izmislio i osnovao državu postao njen rob još nisu do kraja otkriveni, ali je samo pitanje dana kad će i to izaći na vidjelo.

Jasno je da ime kojim se svi u pravnom prometu koristimo na pripada nama već je ono kreirano pristankom naših roditelja što na krštenju, što u matičnom uredu i da država ali i crkva svojataju naše biće, jer smo vezani za entitet imena kojeg su oni vlasnici u pravnom smislu.

Želja ljudi da sudjeluju u trgovini i pravnom prometu rezultirala je time da su ljudi nesvjesno upali u mrežu registracija i legalizacija što sebe što svoje imovine nebili mogli sudjelovati u privatnom pravnom prostoru. Taj prostor obuhvaća svu trgovinu, sve druge djelatnosti, zdravstvo, školstvo, upravu, policiju, sudove i praktično rečeno nemožeš se baviti apsolutno ničim bez dozvole koja u sebu ima legalno ime za kojeg trebaš platiti franšizu da bi ga mogao koristiti. Čak i novac kojeg koristimo dio je te strukture pa stoga svatko tko koristi novac smatra se da sudjeluje u pravnom prometu jer je fiskalni sistem legaliziran. Iz te perspektive IME i PREZIME kojeg koristimo je ime zvijeri ili žig zvijeri o kojem se često priča u bibliji.

„Ona postiže da se svima - malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima - udari žig na desnicu ili na čelo, i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina“
Otkrivenje 13:16,17

Osim što koristimo privatni monetarni sistem, privatne sudove, zakone, policiju izgubili smo i dušu jer smo je se odrekli u zamjenu za sudjelovanje u trgovini.

Tko nam je ukrao dušu, više u slijedećem nastavku.

student financial help center