Odlomci

Praksa Energetike matriksa je stanje bivanja, a ne tehnika. Tehnikama se možete služiti za mjerenje i praćenje onoga što radite, ali ključni element je povezati se s matriksom i zadržati…
Tarot je skup karata koje utjelovljuju tajnu doktrinu svih vjekova gotovo svakog (drevnog) naroda koji ima svoju verziju ili varijaciju ovoga sažetog prikaza drevne mudrosti.
student financial help center